Τεχνικές Αναζήτησης Δεδομένων στο Διαδίκτυο

Το μάθημα «Τεχνικές Αναζήτησης Δεδομένων στο Διαδίκτυο» έχει ενταχθεί στο τρίτο επίπεδο μαθημάτων.

 

Στόχοι μαθήματος

Εισαγωγή του αναγνώστη στην έρευνα και συλλογή πληροφοριών στο Διαδίκτυο. Ειδικότρερα εξετάζονται οι μηχανές αναζήτησης, οι θεματικοί κατάλογοι, ειδικά εργαλεία αναζήτησης καθώς και άλλα ενδιαφέροντα θέματα που άπτονται της αναζήτησης πληροφορίων στο Διαδίκτυο.  

Όταν ολοκληρώσετε αυτό το μάθημα θα μπορείτε:

 • Να εκτελείτε έρευνα και συλλογή πληροφοριών στο διαδίκτυο

 • Να γνωρίζεται τα είδη των τεχνικών αναζήτησης

 • Να γνωρίζετε τι είναι οι μηχανές αναζήτησης

 • Να μπορείτε να αξιολογείτε πηγές και να κάνετε σύγκριση σε μηχανές αναζήτησης

  

Διδακτικές ενότητες

Ενότητα 1: Διαδίκτυο

 • Ιστορικά στοιχεία, υπηρεσίες του Διαδικτύου, μορφές πληροφορίας

Ενότητα 2: Πληροφορία

 • Μορφές των δεδομένων, χαρακτηριαστικά ψηφιακών αρχείων, ψηφιακή αποθήκευση, οργάνωση ψηφιακής πληροφορίας και προσπέλαση

Ενότητα 3: Υπηρεσίες αναζήτησης

 • Ιστορικά στοιχεία, αναζήτηση και πλοήγηση, μηχανές αναζήτησης και θεματικοί κατάλογοι

Ενότητα 4: Μηχανές αναζήτησης

 • Τα μέρη μιας μηχανής αναζήτησης, θέματα λειτουργίας μηχανής αναζήτησης, μηχανές αναζήτησης πρώτης και δεύτερης γενεάς, διευθύνσεις μηχανών αναζήτησης, κριτήρια ιεράρχησης αποτελεσμάτων σε μηχανές αναζήτησης, τύποι αρχείων και επιλογή γλώσσας

Ενότητα 5: Ειδικά & Υβριδικά εργαλεία αναζήτησης

 • Πλεονεκτήματα & μειονεκτήματα, μετά-μηχανές αναζήτησης, κατάλογοι ειδικού σκοπού, μηχανές αναζήτησης ειδικού σκοπού, πράκτορες περιηγητών, εργαλεία αναζήτησης

Ενότητα 6: Διεθνείς μηχανές αναζήτησης και θεματικοί κατάλογοι

 • Διεθνείς μηχανές αναζήτησης, διεθνείς μετά-μηχανές αναζήτησης, διεθνείς θεματικοί κατάλογοι

Ενότητα 7:  Μεθοδολογία αναζήτησης

 • Χαρακτηριστικά έρευνας, τεχνικές αναζήτησης, λέξεις κλειδιά, περιπτώσεις αναζητήσεων, χρήση εξωτερικής μηχανής αναζήτησης για έρευνα μόνο σε συγκεκριμένο δικτυακό τόπο

Ενότητα 8: Αξιολόγηση πληροφοριών

 • Μεγέθη διεθνών μηχανών αναζήτησης, μεγέθη ελληνικών μηχανών αναζήτησης, σύγκριση διεθνών και ελληνικών μηχανών αναζήτησης

Ενότητα 9: Σύγκριση μηχανών αναζήτησης

 • Μεγέθη διεθνών μηχανών αναζήτησης, μεγέθη ελληνικών μηχανών αναζήτησης, σύγκριση διεθνών και ελληνικών μηχανών αναζήτησης

Ενότητα 10: Ειδικές αναζητήσεις

 • Αναζήτηση εικόνων, αναζήτηση ομάδων συζητήσεων, πληροφορίες γεωγραφικά οργανωμένες

 

Αξιολόγηση 

Γραπτή εξέταση

 

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Γενικές γνώσεις Πληροφορικής

  

Επιθυμητές γνώσεις

Γενικές γνώσεις Πληροφορικής

  

Βιβλιογραφία   

 1. Α. Βεγλής, Α. Πομπόρτσης, Ε. Αβρααμ, Έρευνα και Συλλογή Πληροφοριών στο Διαδίκτυο, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2004 (βασικό σύγγραμμα)

 2. Νίκολας Νεγρεπόντης, Ψηφιακός Κόσμος, Μετάφραση: Α. Κάτσικας, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα, 1995

 3. Wes Sonnenreich, Tim MacInta, Guide to Search Engines, John Wiley & Sons, Inc, 1998

 4. Alfred Glossbrenner, Search Engines of the World Wide Web, Peachpit Press, 1999

 5. Β. Χ. Γκιμπερίτης, Internet Οδηγός για όλους, 4η έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, 2000

 6. Α. Καρούλης, Α. Βέγλης, Α. Πομπόρτσης, Εφαρμογές της Πληροφορικής στη Δημοσιογραφία», Β Τόμος, Τεχνικά βιβλία, Εκδόσεις Τζιόλα, 1998