Εφαρμογές Πολυμέσων στην Εκπαίδευση

Το μάθημα «Εφαρμογές Πολυμέσων στην Εκπαίδευση» έχει ενταχθεί στο πρώτο επίπεδο μαθημάτων.

 

Στόχοι μαθήματος

Η εξοικείωση του σπουδαστή με την υλοποίηση και εφαρμογή πολυμεσικών συστημάτων για την ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών εργαλείων και διαδικασιών.

 

Διδακτικές ενότητες

Ενότητα 1

Εισαγωγή στα υπερκείμενα, υπερμέσα και πολυμέσα.

 

Ενότητα 2

Χαρακτηριστικά των Συστημάτων Πολυμέσων. Απλά και αλληλεπιδραστικά – διαλογικά πολυμέσα. Διευθύνσεις

 

Ενότητα 3

Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία: ιστορικά στοιχεία, βασικές προσεγγίσεις, χρήση υπολογιστών σε περιβάλλοντα μάθησης.

 

Ενότητα 4

Γενικά χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού λογισμικού.

 

Ενότητα 5

Παραδοσιακές και σύγχρονες μεθοδολογίες για τη βασισμένη σε πολυμέσα εκπαίδευση.

 

Ενότητα 6

Μορφές πλοήγησης σε μια εκπαιδευτική εφαρμογή.

 

Ενότητα 7

Κατηγορίες διάδρασης & διαδραστικών περιβαλλόντων μάθησης (προσομοιώσεις, μικρόκοσμοι, μοντελοποιητές).

 

Ενότητα 8

Η βασισμένη στο Web διδασκαλία.

 

Ενότητα 9

Μοντέλο σχεδίασης και ανάπτυξης εκπαιδευτικών πολυμεσικών εφαρμογών.

 

Ενότητα 10

Παραδείγματα εκπαιδευτικών εφαρμογών συστημάτων πολυμέσων.

 

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Βασικές έννοιες πληροφορικής  (ψηφιακή αναπαράσταση δεδομένων, αρχεία,  προγράμματα, διαδίκτυο, κ.α).

  

Επιθυμητές γνώσεις

Στοιχεία θεωριών μάθησης, μεθοδολογίες κωδικοποίησης – συμπίεσης ήχου και εικόνας.

  

Βιβλιογραφία   

  1. St. Alessi & St. Trollip, «Πολυμέσα και Εκπαίδευση», Εκδόσεις Γκιούρδας, 2001.

  2. Π. Παπάζογλου, «Τεχνολογία & Εφαρμογές Πολυμέσων», Εκδόσεις ΙΩΝ, 2002.

  3. Σημειώσεις του διδάσκοντα.