Ομάδα Έργου

Επιστημονική Επιτροπή Έργου:

Αντωνής Κωνσταντίνος (Ιδρυματικός Υπεύθυνος)

Καθηγητής Εφαρμογών

Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Τ.Ε.Ι. Λαμίας

3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών, 35100 Λαμία

k_antonis@teilam.gr

CV

 

Λάμψας Πέτρος

Επίκουρος Καθηγητής

Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Τ.Ε.Ι. Λαμίας

3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών, 35100 Λαμία

plam@teilam.gr

CV

 

Φούρλας Γεώργιος

Καθηγητής Εφαρμογών

Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Τ.Ε.Ι. Λαμίας

3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών, 35100 Λαμία

gfourlas@teilam.gr

 

 

Επιστημονικό Μέλος Έργου:

Καρκάνης Σταύρος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Τ.Ε.Ι. Λαμίας

3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών, 35100 Λαμία

sk@teilam.gr

CV

 

 

 

Μηχανικοί Έργου:

Σίμος Χρήστος

Συνεργάτης

Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Τ.Ε.Ι. Λαμίας

3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών, 35100 Λαμία

simos@teilam.gr

 

Λυκοτσέτας Αχιλλέας

Συνεργάτης

Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Τ.Ε.Ι. Λαμίας

3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών, 35100 Λαμία

aliko@teilam.gr

 

 

Διαχειριστής Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης:

Νιώρας Ανδρέας

ΕΤΠ

Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Τ.Ε.Ι. Λαμίας

3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών, 35100 Λαμία

bbadmin@teilam.gr

 

Αλεξόπουλος Δημήτριος

ΕΤΠ

Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Τ.Ε.Ι. Λαμίας

3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών, 35100 Λαμία

 

 

Γραμματειακή Υποστήριξη:

Κοτσιλίτη Μαλαματένια

kotsiliti@teilam.gr

τηλ.:22310-60148)

 

Παρασκευή Αναγνωστοπούλου

anagnostopoulou@teilam.gr

τηλ.:22310-60148)