Ανακοινώσεις

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Αιτήσεων
των Υποψήφιων Εκπαιδευομένων του 6ου Κύκλου Μαθημάτων

Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 21/5/2008

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων για τον 6o κύκλο μαθημάτων.  

 

 

Σημείο επικοινωνίας για τεχνικά θέματα και κωδικούς πρόσβασης

Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 21/05/2008

Για τεχνικά θέματα και προβλήματα κωδικών πρόσβασης παρακαλείσθε να επικοινωνείτε αποκλειστικά είτε με τους εκπαιδευτές σας είτε απευθείας με τον με τον υπεύθυνο μηχανικό κ. Αχιλλέα Λυκοτσέτα (aliko@teilam.gr) και όχι με τη Γραμματεία του Έργου.

Σας ευχαριστούμε
Ο επιστημονικός υπέυθυνος
Δρ. Κωνσταντίνος Αντωνής

 

 

Λειτουργία του LAMS server στο ΤΕΙ Λαμίας

Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 21/05/2008

O LAMS server του προγράμματος "Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο Τ.Ε.Ι. Λαμίας" λειτουργεί στη διεύθυνση: http://cs26.lib.teilam.gr:8080/lams 

 

 

Διαδικασία αξιολόγησης των υπηρεσιών του προγράμματος  
από εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές

Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 21/05/2008

Στα πλαίσια των προσπαθειών που καταβάλλουμε για την συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών διαδικασιών, έχουμε καθιερώσει ένα σύστημα αξιολόγησης των υπηρεσιών του Προγράμματος (διοικητική & συμβουλευτική υποστήριξη, εκπαιδευτική διαδικασία, δυνατότητες λογισμικού υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας κτλ) μέσω  ερωτηματολογίων που θα κληθείτε να συμπληρώσετε κατά τη διάρκεια του κύκλου μαθημάτων. Οι εκπαιδευόμενοι θα κληθούν να συμπληρώσουν τρία ερωτηματολόγια (στην αρχή, τη μέση και το τέλος του κύκλου μαθημάτων) και οι εκπαιδευτές δύο (μέση και τέλος).

Με βάση την εμπειρία που αποκτήσαμε από την αξιολόγηση των προηγούμενων κύκλων και για να κάνουμε την όλη διδικασία πιο ευέλικτη, δημιουργήσαμε καινούρια ερωτηματολόγια, τα οποία θα συμπληρώνονται και θα υποβάλλονται online σε ειδική ιστοσελίδα. Σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές κατά τη διάρκεια του κύκλου σπουδών, θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει στην αίτησή σας με αποστολέα το assessment@esp.inf.teilam.gr, το οποίο θα σας καλεί να μεταβείτε σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα και να συμπληρώσετε το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο.

Για να αυξήσουμε το βαθμό εγκυρότητας της έρευνας, είναι απαραίτητες οι απαντήσεις όλων των συμμετεχόντων. Για το λόγο αυτό, η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των καθηκόντων σας κατά τη διάρκεια του κύκλου. Από τη πλευρά μας, έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να μειώσουμε το χρόνο που χρειάζεται για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, μειώνοντας στο ελάχιστο το ελεύθερο κείμενο και δίνοντας την δυνατότητα να απαντήσετε μέσω προεπιλεγμένων απαντήσεων.

Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα ή άλλες ερωτήσεις σχετικά με την αξιολόγηση, παρακαλούμε να απευθύνεστε ηλεκτρονικά στην παραπάνω διεύθυνση.

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για το χρόνο που θα διαθέσετε στη διάρκεια του κύκλου για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. Οι απαντήσεις σας είναι πολύ σημαντικές και θα αποβούν χρήσιμες για την βελτίωση της παρεχόμενης εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η επιστημονική ομάδα του Έργου

 

Παλαιότερες ανακοινώσεις...