Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του έργου:

 

 

«Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο Τ.Ε.Ι. Λαμίας»

Το έργο «Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο Τ.Ε.Ι. Λαμίας» υλοποιείται στο Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Λαμίας στα Πλαίσια του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ (Γ' Κ.Π.Σ.), Μέτρο 2.2 «Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών & Διεύρυνση», Κατηγορία Πράξεων 2.2.2.γ. «Ενίσχυση των ΤΠΕ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση».

Η  έναρξη του έργου έγινε στις 10/04/2003 και η προγραμματισμένη λήξη θα είναι στις 31/08/2008

 

 

ΝΕΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ: